Bijbelstudie


Mattheüs 4:4 (BGT)
Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.

Lees Luister Leef

Het idee (ook wel bekend als ‘Theo en Leo’) is dat je je aanmeldt en dat wij groepen indelen van ongeveer 8 personen. Ieder jaar zullen we de groepen opnieuw gaan indelen zodat we elkaar als gemeente beter leren kennen. Ben je als groep nog niet uitgepraat, of hecht je veel waarde aan een vertrouwde groep, dan is het mogelijk bij elkaar te blijven.

Wil je bekenden, familie, buren of andere naasten uitnodigen? Doe dat dan vooral!

Omdat de bijbelstudie niet op zichzelf staat, maar ook tot opbouw van de gemeente, willen we komend seizoen starten met de studie ‘Leren leven in de kracht van Jezus’ van Kerygma. Zo blijven we als gemeente één, door samen een onderwerp te behandelen. Dit geeft in de kringen ook weer een mooi opstapje om hierover verder te praten.

Een discipel van Jezus is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om voortdurend van Hem te leren en Zijn voorbeeld te volgen, in de kracht van de Heilige Geest.

Ben je benieuwd naar het bijbelstudie materiaal? Aan de Tiplanden 6 liggen een aantal inkijkexemplaren. Kom gerust langs om dit in te kijken of het even mee te nemen (bel wel even van te voren, 06 3103 7219 of stuur een app). Om de bijbelstudie te stimuleren en te ondersteunen zal de CGT een deel van de kosten van het materiaal op zich nemen en kost een map slechts 10 euro.

God is meer dan ik kan begrijpen en het Evangelie geeft zoveel meer dan we kunnen bedenken. Deze cursus heeft mij op zoek laten gaan naar de betekenis en de diepte van Gods liefde en mij nieuwe eye openers gegeven. Deze eye openers brengen mij dichter bij God, zodat ik steeds enthousiaster kan worden van Hem.

In september organiseren we een middagdienst waarin Kees de Vlieger zal spreken. Meer details hierover volgen zo spoedig mogelijk.


Meedoen?

Ben je nu al overtuigd en wil je graag meedoen? Meld je dan aan.

https://goo.gl/forms/Oc12zxuvAhMeAgIY2
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar bijbelstudie@gkvassenpeelo.nl of spreek ons aan.

Groet,
Tjerk en Bernard

 

Hebreeën 4:12 (BGT)
De woorden van de levende God zijn krachtig. Ze dringen diep door in ons hart, nog dieper dan een scherp zwaard. Want God weet wat ons vanbinnen bezighoudt.


Achtergrond

Lees Luister Leef komt van de preek van ds. M. Biewenga van 19 maart om 16:30. In deze preek gaf hij onderwijs in het lezen van de bijbel. Aan het einde van deze dienst kwam hij met de tip van drie woorden: ‘Lees Luister Leef’.

Lees

Gewoon maar lezen. Niet vluchtig, maar er bij stil staan. We hebben de neiging allerlei gedachten te vormen. Maar probeer dat uit te zetten. Niet direct vragen stellen. Kies bijvoorbeeld een vers uit wat je aanspreekt. En herhaal dat een aantal keren. Schrijf het uit. Voordeel: je hoort jezelf praten en ziet wat er staat. Schrijf bijvoorbeeld de tekst uit, en schrijf een woord groot uit. Je kunt het ook uitspreken.

Luister

Ga daarna luisteren. Wat staat er nou precies. Ga je vragen stellen. Ga proberen antwoorden te vinden. De context is belangrijk. Aan wie is de brief geschreven? Dan gaat de tekst meer leven. En vraag jezelf af hoe de tekst zich verhoudt tot de rest van de bijbel. Probeer de brug te slaan tussen de tekst en jouw leven. Zie de rode draad en sla de brug. Je bent aan het ‘kloppen’ op de tekst. Wat wil God hierdoorheen zeggen?

Leef

Leef staat niet los van het bijbel lezen. Ga de wereld in met wat je hebt gevonden en hebt ontdekt. God wil je iets vertellen door de bijbeltekst heen. Kom in beweging.

Deze preek is terug te luisteren via www.gkvassenpeelo.nl of klik op deze link en selecteer jaar 2017, maand maart en klik vervolgens op “05 maart 2017 16:29 uur Ds. M. Biewenga (Mussel)”