Over NGK Het Noorderlicht

Wie zijn wij?

Peelo is één van de wijken in Assen. De wijk werd vanaf 1970 gebouwd op de Peeler Es, de akkers en heidevelden rond het buurtschap Peelo. In het centrum van de wijk staat een kerk: het Noorderlicht. Hier komt wekelijks een christelijke gemeente bij elkaar. Net als de wijk bestaat de gemeente veelal uit relatief jonge gezinnen.

In onze diversiteit als gemeente vinden wij elkaar in ons verlangen om God van de bijbel te zoeken en Jezus te volgen. We ontmoeten elkaar in de wekelijkse kerkdiensten, in de bijeenkomsten van kleine groepen (kringen), tijdens speciale periodes in het kerkelijk jaar of bij sport en andere activiteiten.

Voor de wekelijkse kerkdiensten komen we bij elkaar in het Noorderlicht, ons kerkgebouw in het midden in Peelo. Deze werd in september 2015 geopend. De voormalige bibliotheek is grotendeels met eigen middelen omgebouwd tot een plek waar we God ontmoeten.

We hebben hart voor Peelo en organiseren regelmatig ontspanning en ontmoeting met en voor de wijk.

Wat willen wij?

Wij geloven dat God een nieuwe wereld gaat maken waar geen gebrokenheid meer is. Het is ons verlangen dat wij als christelijke gemeente van dat nieuwe leven vandaag al iets laten zien, aan elkaar en aan onze omgeving.

Het startpunt van die nieuwe wereld is één persoon, Jezus Christus. Hij brengt het goede van God in onze gebroken wereld. Door hem zijn wij weer verbonden met God. Daarom willen wij een gemeente zijn waar die verbinding met Jezus wordt ontdekt en vernieuwd, wordt gedaan en gedeeld, wordt gevierd en genoten.

Onze gemeente is een verzameling van unieke mensen die samen geloven dat Jezus de bron is van hun leven. Op een eigentijdse manier willen wij dit christelijk geloof vormgeven in woorden en daden. We zien dit als een ontdekkingstocht die we graag gezamenlijk maken.

Wij zijn een gereformeerde kerk. We staan in een lange traditie van mensen die God hebben gezocht en het christelijk geloof hebben vormgegeven. Een rijk verleden waar we graag uit putten.

Onze koers

Proeftuin van Gods nieuwe wereld

Een proeftuin laat zien dat we graag bezig zijn met alles wat God ons geeft.
We genieten van de vruchten en delen hiervan in onze wijk. Een proeftuin betekent ook een zoektocht naar hoe we kunnen groeien in een leven verbonden met Jezus. Voor ieder persoonlijk en samen als veelkleurige gemeente in Peelo. De nieuwe wereld is het leven zoals God het bedoelt. Deze nieuwe wereld is pas ‘af’ als Jezus terugkomt. Tot die tijd mogen wij hier op aarde door zijn Geest samen oefenen op een veilige plek die wij kerk noemen. Doe je mee?

Onze kernwaarden

veelkleurig verbonden

God heeft ieder mens uniek en naar zijn beeld geschapen. Op die manier vormen we samen een veelkleurige gemeente van Christus. Binnen onze gemeente kan iedereen op eigen wijze meedoen in Gods nieuwe wereld. We zijn verbonden aan elkaar en kijken liefdevol naar elkaar om. We omarmen verschillen en laten ons verrassen door wat God ons geven wil in de ander.

groeien en genieten

Als gemeente hebben we het verlangen om te groeien in onze relatie met Jezus, om zo te ontdekken welk plan God met ons heeft. Oud en jong helpt elkaar om te groeien en we moedigen elkaar aan om ons geluk bij hem te zoeken. We oefenen én genieten dankbaar het leven uit genade in Gods nieuwe wereld.

doen en delen

We zijn een levendige en open gemeente die uitstraalt dat we actief aan de slag willen met ons geloof. De Heilige Geest inspireert ons hoe we Gods nieuwe wereld vormgeven in het dagelijkse leven. We steken daarom graag de handen uit de mouwen om zo de liefde van Jezus zichtbaar te maken. De vruchten die God ons geeft delen we met elkaar en in de wijk Peelo.