Ons geloof


Verbonden

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest. In onze kerkdiensten en ons persoonlijk leven willen we Gods Woord centraal zetten. We lezen uit de bijbel, het woord van God, we luisteren naar de prediking daaruit, we gebruiken de sacramenten (doop en avondmaal), geven onze gaven en bidden en zingen met elkaar.

Voor iedereen
We willen hierin Gods goede, heilige boodschap – de Bijbel – uitdragen: de enige Weg en richting voor het leven en een toekomst. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke liefde in zijn schepping en omgang met mensen en wij weten ons daarom afhankelijk, verantwoordelijk en dankbaar. Daaraan geven we vorm door het beleven, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in kerk, samenleving en wereld. Bij dit alles vertrouwen we op Gods hand in de wereld en in een kerk van mensen, die eigentijds en plaatselijk met God willen omgaan. We zoeken eenheid in geloof, in contact en samenwerking met christenen en gereformeerde kerken in Nederland en wereldwijd.