Wie zijn wij


Wij zijn christenen die wonen in de wijk Peelo in Assen. Wij vormen samen een kerkelijke gemeente, die bestaat uit verschillende mensen: gezinnen, alleengaanden, ouderen en jongeren. Wij noemen ons christenen omdat Jezus Christus ons leven zin geeft. Wij geloven dat hij de Zoon van God is, die naar de aarde kwam om ons mensen perspectief te geven. Een uitzicht op een leven waarin mensen tot hun recht komen. Dat geloof bindt ons samen tot een gemeenschap waarin we samen onze redding vieren.

Elke zondag ontmoeten wij elkaar tijdens en rondom de kerkdiensten in het Noorderlicht aan de Scharmbarg 37 in Assen. Tijdens deze bijeenkomsten komen we bij elkaar om te luisteren naar wat God ons in de Bijbel te vertellen heeft en om Hem te vertellen wat ons bezighoudt. Er wordt een gedeelte van de Bijbel uitgelegd en daarnaast zingen we liederen en bidden we met elkaar. Deze kerkdiensten worden georganiseerd door de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Tijdens deze kerkdiensten is iedereen welkom.

Naast onze zondagse kerkdiensten, komen we ook op andere momenten bij elkaar, bijvoorbeeld tijdens Bijbelstudieavonden, evangelisatiebijeenkomsten en wijkavonden. Wij zijn actief in de wijk Peelo door verschillende activiteiten. Zo verzorgen we maandelijks de avondsluiting in de Peelerhof en zijn we in de zomer actief met het Athletes in Action project, waar alle jongeren uit Peelo samen kunnen sporten en iets over het geloof horen. Ieder jaar organiseren wij een Kerstnachtdienst.

Wil je meer weten over onze gemeente, neem dan gerust contact met ons op of kom een keer langs tijdens één van onze kerkdiensten.