10.00 uur: Kerkdienst. Voorganger G. van den Bos (Assen-Zoekt)

Thema: in de ban van de Geest

Afkondigingen
Zingen: Samen in de naam van Jezus
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 72:1,6,7 NPB
Gebed
Kindmoment

Leefregel – Ezechiël 36: 25-27 (NBV21)
Zingen: Psalm 51:3 NPB
Zingen: Opwekking 245 hier in uw heiligdom
Bijbellezing: 1 Korinthe 12:1-11 (NBV21)
Preek
Zingen: Roohol Ghodoz
Gebed (incl voorbede)
Geloofsbelijdenis -> Zingen: Heer U bent mijn leven
Collecte
Zingen: Bouw uw koninkrijk
Zegen

10.00 uur: Dovendienst. Voorganger Br. Koert Schoon

Afhankelijkheid belijden
zegengroet
zingen: Opwekking 733 10.000 redenen
gebed
intro
kindmoment
lezen: Job 32:6-14; Prediker 7:1-10
zingen: Psalm 111: 1 en 6 (GKB) Looft, halleluja, looft de HEER; ‘t Begin van ware wijsheid is
preek
zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
belijden: Gezang 161 (GKB) Heer U bent mijn leven
danken en bidden
collecte
zingen: Opwekking 320 Ere zij aan God, de Vader
zegen

10.00uur: Kerkdienst Hemelvaart. Voorganger Br. Edo Meerholz

Welkom
Votum + groet
Zingen: Dan zal Hij komen op de wolken (melodie Psalm 72)
Gebed
Kindmoment:
– https://www.youtube.com/watch?v=Ac2dcUaqew8
– https://www.youtube.com/watch?v=rfJpuWdykM8
Lezing 1: Handelingen 1: 1-14
Lezing 2: Efeziërs 1: 15-23
Zingen: Vanaf een aardse heuveltop (melodie: Halleluja, Lof zij het Lam)
Overdenking: Wat vieren we bij Hemelvaart?
Zingen: DNP 68: 9
Dankgebed
Collectemoment
Zingen: Elk oog zal hem zien (E&R 236)
Zegen
Luisterlied bij uitgaan van de kerk: Heer, wij kijken omhoog   (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=0VRdt9LBH3U&t=8s

10.00 uur: Doopdienst. Voorganger Ds. J. Janssen (Emeritus Zuidhorn)

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Here Jezus, om uw Woord (LB 2013, 314: 1,2 en 3)
Wet
Psalm 51 (Psalm Project)
Gebed
Doop.
-Meer dan een wonder-Kinga Ban
-Dooplied van Sela
-inhoud formulier
Kindmoment

Lezen: uit NBV 2021 Psalm 72 : 1-8
Kolossenzen 3 : 1 – 1
Hebreeën 11 : 13 – 16

Als een hert dat verlangt ….
Preek
Psalm 85 : 1, 2 en 3 DNP: Heer, U was liefdevol voor Israël…
Dankgebed met voorbeden
Collecte
GK 2017 211 : 1, 2, 3 Wij knielen voor uw zetel neer
Zegen

 

10.00 uur: Doop en belijdenisdienst. Voorganger Ds. Ernst Leeftink (Balkbrug)

Vóór de dienst: Eline Bakker – Geen afstand

Welkom + Mededelingen
Votum + Zegengroet: Sela
Zingen: Opwekking 797 (Sela – ‘U roept ons samen als Heer van uw kerk’)
Gebed

Belijdenis
Zingen: Opwekking 355 (‘U die mij geschapen hebt’)
Bijbellezingen: Psalm 8, Markus 9:33-37 en Markus 10:13-16 (NBV21)
Zingen: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde

Doopformulier Peelo
Doop: Gods zegen voor jou – Sela
Na doopkaart: GK2006 Gezang 148 : 1, 2, 3, 4 (‘Zie de zon, zie de maan’)
Preek
Zingen: Opwekking 518 (‘Heer, U doorgrondt en kent mij’)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 174 (‘Juicht, want Jezus is Heer’)

Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 832 (‘Jezus Overwinnaar’
Zegen
Feliciteren